Automasjonspartneren du kan stole på

Åpningstider mandag - fredag kl.08-16

Organisasjonsnummer 886 680 112

Vi er din beste partner ....

Espavegen 484,  2338 Espa   -  Telefon : 62 58 79 50  -  firmapost@intra-tech.no          

 

Referanser

Noen av de mest betydelige kundene våre de siste årene har vært:  

 

  • Xylem Watersolutions (Tidligere ITT-Flygt)
  • Glassit 
  • Siemens 
  • Finsbråten 
  • Honningcentralen 
  • Baneservice 
  • Moelven 
  • Hestnes trappefabrikk 
  • Fagtrapp