Automasjonspartneren du kan stole på

Åpningstider mandag - fredag kl.08-16

Organisasjonsnummer 886 680 112

Vi er din beste partner ....

Espavegen 484,  2338 Espa   -  Telefon : 62 58 79 50  -  firmapost@intra-tech.no          

 

Om oss

Intratech AS ble stiftet i 2004 som et enmannsfirma og har sakte men sikkert utviklet seg til et solid firma som nå har flere ansatte og en kunnskapsbase som er verd å ta med seg videre.

 

Vi står på for å yte den aller beste service og oppfølging både når det gjelder produkter, tjenester og software løsninger.

 

Vi kan også levere tilpassede elektroniske løsninger, egenprodusert tilpasset hardware, med mulighet for egen "branding" dersom det er ønskelig.

 

 

Vi er en AUTOMASJONSPARTNER i Eaton's nettverk og er dermed med i et system som kan takle store kunder og store leveranser med tryggheten fra Eaton i ryggen.

Hvor er vi representert med arbeid ?

 

Vann og avløp

  • Renseanlegg
  • Vannverk
  • Pumpestasjoner

 

Prosessindustri

  • Kjemisk/næringsmiddel
  • Treforedling

 

Detaljindustri

  • Fabrikk maskiner

 

Tekniske innsstallasjoner

  • Kulturbygg
  • Offentlige bygg
  • Private bygg